Bài viết đầu tiên

Nàng thơ

Em, Ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này anh sẽ chờ, và vô tư cho đi hết những ngây thơ. Anh, một người hát mãi những điều vu vơ, lang thang tìm tình yêu đã lỡ. Dặn lòng chờ đợi quên hết những bơ vơ.

Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô, trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim chối từ. Chỉ tiếc rằng: Em không là nàng thơ, Anh cũng không còn là nhạc sỹ mộng mơ.

Em, Ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này anh sẽ chờ, và vô tư cho đi hết những ngây thơ. Anh, một người hát mãi những điều vu vơ, lang thang tìm tình yêu đã lỡ. Dặn lòng chờ đợi quên hết những bơ vơ.

Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô, trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim chối từ. Chỉ tiếc rằng: Em không là nàng thơ, Anh cũng không còn là nhạc sỹ mộng mơ.

Em, Ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này anh sẽ chờ, và vô tư cho đi hết những ngây thơ. Anh, một người hát mãi những điều vu vơ, lang thang tìm tình yêu đã lỡ. Dặn lòng chờ đợi quên hết những bơ vơ.

Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô, trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim chối từ. Chỉ tiếc rằng: Em không là nàng thơ, Anh cũng không còn là nhạc sỹ mộng mơ.

Em, Ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này anh sẽ chờ, và vô tư cho đi hết những ngây thơ. Anh, một người hát mãi những điều vu vơ, lang thang tìm tình yêu đã lỡ. Dặn lòng chờ đợi quên hết những bơ vơ.

Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô, trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim chối từ. Chỉ tiếc rằng: Em không là nàng thơ, Anh cũng không còn là nhạc sỹ mộng mơ.

Em, Ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này anh sẽ chờ, và vô tư cho đi hết những ngây thơ. Anh, một người hát mãi những điều vu vơ, lang thang tìm tình yêu đã lỡ. Dặn lòng chờ đợi quên hết những bơ vơ.

Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô, trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim chối từ. Chỉ tiếc rằng: Em không là nàng thơ, Anh cũng không còn là nhạc sỹ mộng mơ.

Em, Ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này anh sẽ chờ, và vô tư cho đi hết những ngây thơ. Anh, một người hát mãi những điều vu vơ, lang thang tìm tình yêu đã lỡ. Dặn lòng chờ đợi quên hết những bơ vơ.

Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô, trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim chối từ. Chỉ tiếc rằng: Em không là nàng thơ, Anh cũng không còn là nhạc sỹ mộng mơ.

Em, Ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này anh sẽ chờ, và vô tư cho đi hết những ngây thơ. Anh, một người hát mãi những điều vu vơ, lang thang tìm tình yêu đã lỡ. Dặn lòng chờ đợi quên hết những bơ vơ.

Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô, trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim chối từ. Chỉ tiếc rằng: Em không là nàng thơ, Anh cũng không còn là nhạc sỹ mộng mơ.

Em, Ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này anh sẽ chờ, và vô tư cho đi hết những ngây thơ. Anh, một người hát mãi những điều vu vơ, lang thang tìm tình yêu đã lỡ. Dặn lòng chờ đợi quên hết những bơ vơ.

Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô, trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim chối từ. Chỉ tiếc rằng: Em không là nàng thơ, Anh cũng không còn là nhạc sỹ mộng mơ.

Em, Ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này anh sẽ chờ, và vô tư cho đi hết những ngây thơ. Anh, một người hát mãi những điều vu vơ, lang thang tìm tình yêu đã lỡ. Dặn lòng chờ đợi quên hết những bơ vơ.

Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô, trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim chối từ. Chỉ tiếc rằng: Em không là nàng thơ, Anh cũng không còn là nhạc sỹ mộng mơ.

Em, Ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này anh sẽ chờ, và vô tư cho đi hết những ngây thơ. Anh, một người hát mãi những điều vu vơ, lang thang tìm tình yêu đã lỡ. Dặn lòng chờ đợi quên hết những bơ vơ.

Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô, trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim chối từ. Chỉ tiếc rằng: Em không là nàng thơ, Anh cũng không còn là nhạc sỹ mộng mơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *