Category Archives: Kiến thức lập trình

Các khái niệm cơ bản nhất trong lập trình (dành cho người mới học)

Lập trình là gì? Lập trình chỉ đơn giản là việc sử dụng các công cụ cần thiết để tạo nên một chương trình. Chương trình được tạo ra như thế nào? Chúng ta đều biết trong máy tính không có những chữ cái a,b,c,… hay các số 1,2,3,… nó chỉ chứa các Vòng đời […]