Bài 2: Các khái niệm cơ bản

I. LÝ THUYẾT

Từ khóa

Từ khóa là những từ dành riêng cho ngôn ngữ lập trình được định nghĩa trước với ý nghĩa hoàn toàn xác định. Từ khóa thường được dùng để khai báo biến, định nghĩa các kiểu dữ liệu, định nghĩa ra các toán tử, các hàm và viết các câu lệnh, …..

Các từ khóa trong C++ bao gồm:

Lưu ý:

 • Không được dùng từ khóa để đặt tên cho các đối tượng, hằng, biến, hàm hay mảng, … trong chương trình.
 • Từ khóa trong C++ phải viết bằng chữ in thường (như ví dụ nêu trên).

Tên

Tên được dùng để xác định các đối tượng khác nhau trong một chương trình (tên hằng, tên biến, tên mảng, tên tệp, tên nhãn, …)

Chúng ta cần phải đặt tên theo những quy tắc sau:

 • Tên là một dãy các ký tự bao gồm: chữ, số và dấu gạch dưới (“_”).
 • Ký tự đầu tiên của tên phải là chữ hoặc ký tự gạch dưới.
 • Tên không được đặt trùng với từ khóa.

Các tên đúng quy tắc: con_meo, ABC, a1, _xyz, nha_so_13, _123, ConMeo, …

Các tên sai quy tắc:

 • 3conMeo (ký tự đầu tiên là số)
 • f(x) (sử dụng dấu ngoặc tròn)
 • else (trùng tên với từ khóa)
 • b-12 (sử dụng dấu trừ)
 • ab# (sử dụng ký tự #)
 • con meo (sử dụng khoảng trắng)

Lưu ý: Trong các tên, chữ hoa và chữ thường là khác nhau, như vậy thì tên AB sẽ khác với tên ab và khác với tên Ab.

Comment trong lập trình C++

Comment (chú thích) rất quan trọng trong các ngôn ngữ lập trình, trong đó có C++. Chúng ta dùng nó để viết các chú thích giải thích ý nghĩa của đoạn code mà chúng ta viết giúp cho đồng nghiệp, bạn bè, xếp, … của chúng ta dễ dàng hiểu ra chúng ta đang làm gì. Có khi nó cũng giúp chính chúng ta kiểm soát lại code của chính mình. Các giáo viên cũng thường viết comment vào source code để cho học sinh vừa đọc code vừa hiểu được ý nghĩa của các lệnh trong bài dạy. Các comment khi viết vào source code sẽ không được compiler biên dịch mà nó chỉ để đó cho chúng ta đọc thôi.

Dưới đây là một ví dụ cho việc sử dụng comment trong C++.

Có 2 loại comment, đó là:

 • Comment 1 dòng: bắt đầu bằng “//” cho đến hết dòng đó.
 • Comment nhiều dòng: được bắt đầu bằng “/*” cho đến khi xuất hiện “*/”.

Ví dụ trên là mình lấy source code của bài 1 ra để viết thêm những comment vào, và kết quả của chương trình vẫn không có gì thay đổi vì trình biên dịch sẽ bỏ qua những comment của chúng ta.

Khai báo và gán giá trị trong C++

Trong lập trình, chúng ta muốn sử dụng cái gì thì chúng ta phải khai báo nó và muốn nó có giá trị thì chúng ta phải gán giá trị cho nó.

Ví dụ dưới đây là chương trình tính chu vi hình chữ nhật giúp các bạn hiểu được về khai báo và gán:

Kết quả các bạn nhận được sẽ là chu vi bằng 44.599998 đúng không? Đáng ra phải là 44.6 chứ nhỉ? Nhưng vì cách biểu diễn số float của ngôn ngữ C không thể biểu diễn số 44.6 mà chỉ có thể biểu diễn số 44.599998 nên cái này cũng không sao. Mình nói trước để các bạn biết đấy không phải do lập trình viên viết code sai nhé!

II. BÀI TẬP

Bài 1:

Trong các tên sau đây, những tên nào đặt sai quy tắc? Tại sao?

case, _34, 4stars, Bird, c37, @xyzt, Else, big star, lop_hoc_it, c+a+x, Book.

Bài 2:

Hãy viết một chương trình in ra dòng chữ “Hello word!” sử dụng câu lệnh printf(). Trong đó có sử dụng cả 2 loại comment (1 dòng và nhiều dòng).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *