Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2020

Các khái niệm cơ bản nhất trong lập trình (dành cho người mới học)

Lập trình là gì? Lập trình chỉ đơn giản là việc sử dụng các công cụ cần thiết để tạo nên một chương trình. Chương trình được tạo ra như thế nào? Chúng ta đều biết trong máy tính không có những chữ cái a,b,c,… hay các số 1,2,3,… nó chỉ chứa các Vòng đời […]

Bài 3: Khai báo biến, các kiểu dữ liệu trong C++

Biến là gì? Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. Ví dụ:

Kết quả chương trình sẽ in ra là 200, đó là giá trị của a tại thời điểm chúng ta thực […]

Bài 2: Các khái niệm cơ bản

I. LÝ THUYẾT Từ khóa Từ khóa là những từ dành riêng cho ngôn ngữ lập trình được định nghĩa trước với ý nghĩa hoàn toàn xác định. Từ khóa thường được dùng để khai báo biến, định nghĩa các kiểu dữ liệu, định nghĩa ra các toán tử, các hàm và viết các câu […]

Bài 1: Chương trình Hello word

Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi phân tích cách để tạo ra một chương trình đơn giản nhất trong C++. Đó là chương trình in ra dòng chữ “Hello word!”. I. Lý thuyết Ngay sau khi tạo một project mới trong Code::Blocks, file main.cpp của chúng ta đã có sẵn […]

Hướng dẫn download Code::Blocks chuẩn nhất 2021 cho Windows

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách download Code::Blocks IDE cho Windows để học lập trình C++. Nhưng download về là chưa song, bởi có một số bạn download về mà không chạy được chương trình nên trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn một cách đầy đủ […]